SPRÁVA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Předmětem hlavní činnosti střediska komunikací je:

Správa, obnova, opravy a údržba místních a účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství, konkrétně je to:

 • údržba asfaltových, cementobetonových, dlážděných a štěrkových vozovek, cyklostezek a chodníků
 • frézování vozovek a chodníků
 • řezání povrchů
 • údržba dopravního značení
 • údržba příkopů, žlabů, trativodů, vsakovacích jímek
 • údržba silničních a sadových obrub
 • údržba uličních vpustí a kanalizačních poklopů
 • údržba schodišť a zábradlí
 • údržba mostů a lávek
 • opravy opěrných zdí a jiných stavebních částí
 • zimní údržba vozovek a chodníků v majetku města
 • péče o povalové chodníky a další komunikace v rekreační oblasti Lanškrounské rybníky

Kontakt

Vedoucí střediska komunikací Jana Thunová
Telefon: +420 465 321 072
Mobilní telefon: +420 727 981 352
E-mail: komunikace@tslan.cz