SPRÁVA MĚSTSKÉHO POHŘEBIŠTĚ

Technické služby zajišťují správu hrobových míst (hroby, kolumbária) a vsyp na vsypové loučce. S touto činností souvisí např.:

  • pronájem hrobových míst a vedení zákonné evidence
  • uzavírání nájemních smluv a výběr nájemného
  • údržba zeleně a květinové výzdoby
  • úklid spadaného listí
  • zimní údržba chodníků
  • otevírání a zavírání vchodu na veřejné pohřebiště

Kontakt

Vedoucí veřejného pohřebiště Ing. Ivana Doubravová
E-mail: hrbitov@tslan.cz
Mobilní telefon: +420 601 328 301