ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jak třídit odpad

Nahlédnete-li doma do svého „koše na odpad“, uvidíte velmi různorodou směs, kterou by se dalo vysypat do „společné popelnice“. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit takto:

  • Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např. papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, kompostovatelný bioodpad atd. Tyto druhy odpadu ukládejte jen do barevných nádob, nebo je můžete zavést do sběrného dvora v Nádražní ul. 33, areál TS.
  • Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např. koberce, linolea, sedačky, pytle od cementu atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora.
  • Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmějí vyhazovat do popelnice, např.: barvy, ředidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, obaly od chemických přípravků atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do sběrného dvora!
  • Stavební - to jsou odpady, které vznikají při stavební činnosti, např. stavební suť, umyvadla, betony, cihly, keramické tašky atd. Takovéto odpady můžete odvézt do sběrného dvora. TS je poté využijí na stabilizaci tělesa skládky.
  • Ostatní odpady (tzv. komunál) - odpady, které zůstanou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např. znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, znehodnocený textil, porcelán, obyčejné žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. Toto jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.
  • Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat ve všech lékárnách. Nelze je odevzdat ve sběrném dvoře.
  • Ledničky, pračky, varné konvice, televizory, počítače, el. kabely a další drobné elektro lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Drobné elektro je možné odložit i do červených kontejnerů ve městě.
  • Akumulátory, bateriové články, zářivky, výbojky lze předat ve sběrném dvoře.

Kontakt

Vedoucí odpadového hospodářství Jaroslav Černek
Telefon: +420 465 321 072
Mobilní telefon: +420 607 074 964
E-mail: odpady2@tslan.cz