ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jak třídit odpad

Odpady aktivně třídí 75 % obyvatel ČR a stále je prostor pro zlepšení. Pokud třídíte a s Vámi celá rodina, je to správná a jediná udržitelná cesta. Záleží tedy na každém z nás a zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídíme.

Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je ale předcházet jejich vzniku.

Výsledkem může být i potřeba menšího počtu popelnic na zbytkový (ostatní) odpad a tím třeba i nižší poplatek za svoz odpadu. Ušetříme sobě nebo svému městu náklady na odpadové hospodářství, a hlavně pomůžeme přírodě a budoucím generacím.

  • Využitelné: tyto odpady je možné dále zpracovat, např. papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, kompostovatelný bioodpad, jedlé oleje a tuky atd. Tyto druhy odpadu ukládejte jen do barevných nádob, nebo je můžete zavést do sběrného dvora na ulici Nádražní 33, areál Technických služeb Lanškroun.
  • Objemné: to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např. koberce, linolea, sedačky, pytle od cementu (pokud nejsou označeny logem nebezpečného odpadu) atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora.
  • Nebezpečné: tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmějí vyhazovat do popelnice, např.: barvy, ředidla, motorové oleje a nádoby jimi znečištěné, obaly od chemických přípravků (jsou označeny logem pro NO a doporučeným způsobem likvidace) atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do sběrného dvora!
  • Stavební: to jsou odpady, které vznikají při stavební činnosti, např. stavební suť, umyvadla, betony, cihly, keramické tašky atd. Takovéto odpady můžete odvézt do sběrného dvora. TS je poté využijí na stabilizaci tělesa skládky.
  • Ostatní odpady (tzv. směsný komunální odpad = obsah popelnic): odpady, které zůstanou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např. znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, znehodnocený textil, porcelán, zrcadla, popel, zbytky masa a kostí apod. Toto jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do své popelnice.
  • Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat ve všech lékárnách. Nelze je odevzdat ve sběrném dvoře.
  • Ledničky, mrazáky, sušičky, myčky, pračky, vysavače, boilery, sekačky na trávu, varné konvice, televizory, počítače, el. kabely a další drobné elektro lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Drobné elektro je možné odložit i do červených kontejnerů ve městě.
  • Akumulátory, bateriové články, zářivky, žárovky (úsporné i obyčejné), LED pásky, svítidla, výbojky lze předat ve sběrném dvoře.
  • Jedlé oleje a tuky lze předat ve sběrném dvoře.
  • Pneumatiky lze předat ve sběrném dvoře.

Kontakt

Vedoucí odpadového hospodářství Jaroslav Černek
Mobilní telefon: +420 607 074 964
E-mail: odpady2@tslan.cz