SPRÁVA MĚSTSKÉHO POHŘEBIŠTĚ

Návrhy smluv

Nájem hrobových míst na 10 let

1 hrob 1 440,- Kč
2-hrob 2 880,- Kč
Urnový hrob 288,- Kč
Staré kolumbárium 980,- Kč
Nové kolumbárium 2 370,- Kč
Vsypová loučka, jednorázová platba 500,- Kč