SPRÁVA MĚSTSKÉHO POHŘEBIŠTĚ

Provozní řád, smlouvy na pronájem

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti

listopad až březen 8:00 - 17:00
duben až říjen 7:00 - 20:00

Památka zesnulých, vánoční svátky,
vč. předcházející a následující soboty a neděle 8:00 - 20:00

DO PROSTORU HŘBITOVA JE ZAKÁZÁNO VJÍŽDĚT MOTOROVÝMI VOZIDLY I JÍZDNÍMI KOLY, VODIT PSY A OSTATNÍ ZVÍŘATA.

Pronájem hrobových míst pro zřízení hrobu/hrobky, uložení uren v urnovém háji nebo kolumbárních skřínkách, provedení rozptylu na rozptylové louce - Správce hřbitova