O SPOLEČNOSTI

Technické služby Lanškroun, společnost s ručením omezeným, je společnost založená městem Lanškroun jako jediným společníkem dne 27. 3. 2001. Společnost zajišťuje mnoho služeb nejen pro město, ale v rámci své podnikatelské činnosti také pro okolní obce ve spádové oblasti a soukromé subjekty, ať již pro podnikatele nebo pro občany. Smyslem zřízení společnosti bylo zajištění komunálních služeb pro město a uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Lanškrouna a zajišťování péče o městem svěřený majetek.

Snahou naší společnosti je zapojení se do každodenního života města. Jsme schopni opravit chodníky, cesty, cyklostezky, parkoviště, kanalizace, staráme se o jejich údržbu v létě i v zimě. Staráme se to, aby Lanškroun bylo hezké město a příjemné místo pro život. Dokážeme nejen sekat trávu, ale provádíme i výsadby květin, keřů a stromů a po celý rok pečujeme o výzdobu města. Zajišťujeme provoz veřejného osvětlení na ulicích a provádíme výškové práce s vysokozdvižnou plošinou do výše 24 metrů. Svážíme komunální odpady, které ve sběrném dvoře třídíme, svážíme i biologické odpady z popelnic.

Společnost se postupně rozvíjí a zdokonaluje nejen v technickém vybavení, ale i v odbornosti jednotlivých zaměstnanců. Cílem je udržet a rozšiřovat rozsah činností a zajistit zvyšování kvality. Jsme přímo vázáni na město a většina prací je zaměřena na komunální sféru. Naši pracovníci se svým technickým vybavením a dlouholetými zkušenostmi jsou schopni rychle reagovat na mimořádné situace.

Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o.
Sídlo společnosti: Nádražní 33, 563 01 Lanškroun
Identifikační číslo: 25951459
Daňové identifikační číslo: CZ699003828

Několik zajímavých čísel:

 • za rok posečeme trávu z plochy přibližně 394 000 m2 městských trávníků (většinou i 6 x za rok)
 • staráme se o asi 3 800 stromů a bezpočet keřů a živých plotů
 • udržujeme asi 35,5 km místních komunikací a téměř 70 km chodníků
 • udržujeme v provozuschopném stavu 30 mostů a lávek, téměř 1 100 kanálových vpustí a množství dopravních značek na místních komunikacích
 • zajišťujeme světlo z 1 319 ks sloupů veřejného osvětlení
 • odvážíme odpad z 243 odpadkových košů rozmístěných po celém městě
 • za rok svezeme a zlikvidujeme asi 5 200 t objemných a stavebních odpadů, asi 1 300 tun biologicky rozložitelného odpadu a 43 tun nebezpečného odpadu
 • za rok svezeme cca 5 200 t odpadů k uložení na vlastní skládku v Dolním Třešňovci, na cizí skládky, k recyklaci apod. z toho je cca:
  • 2 030 t = směsný komunální odpad
  • 1 300 t = biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve)
  • 410 t = separovaný odpad (papír, sklo, plasty, kovové obaly)
  • 520 t = stavební odpady (včetně zeminy)
  • 43 t = nebezpečné odpady
 • každý občan Lanškrouna vytvoří v průměru za rok asi 480 kg odpadů
 • to vše zvládá zajistit a provést přibližně 45 zaměstnanců společnosti

Základní činnosti provozované společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o.

 • Hospodaření s odpady
 • Svoz odpadů
 • Čištění města
 • Údržba místních komunikací
 • Údržba veřejné zeleně
 • Zimní údržba městských komunikací
 • Doprava
 • Údržba veřejného osvětlení
 • Správa veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních míst
 • Provoz zimního stadionu
 • Provoz městského sportovního areálu
 • Provoz koupaliště