ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Plán svozů, mapa města

Harmonogram tras vývozu nádob na směsný komunální odpad

Případné změny budou oznámeny v tisku, na internetu Technických služeb a města Lanškrouna.

Svážíme všechny vyráběné typy nádob na směsný komunální odpad o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a kontejnery 1 100 litrů.

PONDĚLÍ Ulice Krátká, B. Modrého, Nerudova, Olbrachtova, Havlíčkova, B. Smetany, Palackého, Zborovská, Husova, Čelakovského, Slepá, Na Výsluní, Lázeňská, U Jeslí, Škroupova, Lidická od čp.292 k Žichlínku.

ÚTERÝ Dolní Třešňovec, Třešňovecká, Kouty, Na Náhonu, Dvorská, Štefánikova, Slovenská, Vrchlického, V Houští, J. K. Tyla, Na Rozhraní, Na Vrchách, Školní statek, B. Martinů, Na Větru, Na Vyhlídce, Dobrovského část. Na Slovanech, Českých Bratří, M. Majerové.

STŘEDA Nádražní, 5. května, nádraží ČSAD, Dobrovského část, Komenského, Lidická po křižovatku s Polní ulicí, Žižkova, Horova, Svobody, Poděbradova, Jungmannova, Polní, Dukelských hrdinů, Janáčkova, penzion, Polská, Svojsíkova, Kralická, Albrechtická, Nepomucká, Švabinského.

ČTVRTEK Údolní, Na Terase, Hradební, nám J. M. Marků, Strážní, 28. října, nám A. Jiráska, Máchova, Sv. Čecha, Školní, Úzká, B. Němcové, Na Valech, Purkyňova, Kozinova, Kar. Světlé, Mánesova, Sadová, Vančurova (po Pohřební službu), Sokolská, Za Střelnicí, U Stadionu, Kežmarská, Italská, Maďarská, Sládkova, Pivovarské náměstí, Opletalova, Kollárova po Mánesovu, Masarykova pravá strana od středu města, koupaliště, Obora.

PÁTEK Tovární, nádraží ČSD, Dvořákova, Dvořákova slepá, Masarykova levá strana od středu města, Kollárova od čp. 359 k rybníku, Agrochem, Česká, Vodní, Rybniční, M. Alše, E. Krásnohorské, Wolkerova, Seifertova, U Papíren, Jilemnického, Bezručova, Fr. Kafky, K. Čapka, Vančurova (od Pohřební služby po škvárové hřiště), Opletalova část ve směru k ulici Na Náhonu.

Harmonogram tras vývozu nádob na bioodpad

V zimní období (prosinec – březen včetně) bude svoz probíhat 1x měsíčně vždy první úterý daného měsíce. V případě, že nebudou popelnice vyvezeny, svoz bude prodloužen do středy.

V letním období (duben - listopad včetně) bude svoz každý týden v úterý a ve středu.

Pokud nebude z důvodu nadměrného množství odpadu svoz realizován do středy, bude dokončen ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Svozové trasy jsou v zimním i letním období stejné.

Během 1. pololetí 2018 pravděpodobně dojde ke změně rozpisu svozů všech druhů odpadů.

- ostatní termíny pro svoz bioodpadu v letním období připravujeme -

Pokud nebude z důvodu nadměrného množství odpadu svoz realizován do středy, bude dokončen ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Svozové trasy jsou v zimním i letním období stejné.

ÚTERÝ Nádražní, Krátká, B. Modrého, B. Smetany, Nerudova, Čelakovského, Palackého, Olbrachtova, Zborovská, Havlíčkova, Slepá, Husova, Lorencova alej, Komenského, Na Výsluní, U Jeslí, Lázeňská, Škroupova, U Potoka, Lidická, Polní, Sázavská, Jungmannova, Poděbradova, Svobody, Horova, Žižkova, Dukelských hrdinů, Svojsíkova, Polská, Janáčkova, M. Majerové, B. Martinů, Dvorská, Štefánikova, Slovenská, Českých bratří, Na Slovanech, Dobrovského, Švabinského, Nepomucká, Albrechtická, Kralická, Na Větru, Na Vyhlídce

STŘEDA Nádražní od kruhového objezdu, Tovární, Dvořákova, 5. května, Úzká, Hradební, Strážní, S. Čecha, Máchova, Kozinova, K. Světlé, nám. J. M. Marků, 28. října, nám. A. Jiráska, Školní, B. Němcové, Na Valech, Na Terase, Údolní, Na Valech, Purkyňova, Sládkova, Kollárova, Česká, Pivovarská, Mánesova, M. Alše, Vodní, E. Krásnohorské, Rybniční, Jilemnického, P. Bezruče, Franze Kafky, K. Čapka, Obora, T. G. Masaryka, Pivovarské nám., Opletalova, Vrchlického, Třešňovecká, Houští, Kouty, J. K. Tyla, Na Rozhraní, Na Vrchách, Dolní Třešňovec, Na Náhonu, Seifertova, U Papíren, Wolkerova, Vančurova, Kežmarská, Za Střelnicí, Sokolská, Italská, Maďarská, Sadová, U Stadionu