ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Skládka

Skládky odpadu představují poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Je to zařízení ke konečnému uložení odpadů, které splňuje ekologické, hygienické a geologické požadavky.

Technické služby Lanškroun, s.r.o., provozují skládku komunálního odpadu v Dolním Třešňovci. Jedná se o zabezpečenou skládku, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.

Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Provozní doba skládky: Pondělí až pátek 7:00 – 15:30 v zimním období, 6:00-14:30 v letním období