ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Společnost nakládá s odpady v souladu se zákonem o odpadech a snaží se o jejich další využití. Roztřídění odpadu před jeho odvozem na skládku komunálního odpadu a jeho uložení bez dalšího využití a na odpad dále využitelný bez dalšího využití můžete ovlivnit pouze vy - občané. Produkce odpadů je spojena se způsobem života lidí v civilizované společnosti. Nicméně součástí života civilizované společnosti by mělo rovněž být rozumné hospodaření se vzniklými odpady. To je co největší míra separace a předávání využitelných složek k jejich recyklaci a dalšímu využití. Roztřídění vzniklých odpadů vás stojí několik málo vteřin během dne, čímž umožníte další využití různých materiálů. Důležitý je šetrný a ohleduplný přístup k životnímu prostředí.

Kontakt

Vedoucí odpadového hospodářství Jaroslav Černek
Telefon: +420 465 321 072
Mobilní telefon: +420 607 074 964
E-mail: odpady2@tslan.cz