SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Stadion Romana Šebrleho

Stadion umožňuje využití fotbalového hřiště, lehkoatletické běžecké dráhy, je zde sektor pro vrh koulí, pro skok vysoký a doskočiště pro skok daleký a běžecké překážky.

Atletický stadion

Lehkoatletický stadion je určen široké veřejnosti. Využít jej mohou školy, školky a všechny sportovní oddíly. Sportovce může sledovat 214 diváků na krytých tribunách a dalších 234 na ochozech.

Neorganizovaná sportující veřejnost může využívat sportoviště lehkoatletického stadionu bezplatně. K omezení přístupu dojde v době konání sportovních akcí.

Skok do dálky, trojskok a skok do výšky

Prostor pro skok do dálky a trojskok je umístěn v těsné blízkosti oválu atletické dráhy (na jeho vnější straně).

Běžecká dráha o šířce 1,22 m se částečně kryje s rozběhovou pro skok do výšky. Pro krytí doskočiště před povětrnostními vlivy slouží pojízdná garáž z ocelové konstrukce krytá polykarbonátem.

Plocha doskočiště skoku do výšky se skládá z plochy pro dopadiště 6 x 4 m a plochy pro odvezení stříšky dopadiště.

Vrh koulí

Vržiště je provedeno jako železobetonová kruhová deska, dopadová výseč má povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem.

Atletická dráha

Kolem hrací plochy je vybudována atletická dráha. Její ovál má certifikované poloměry oblouků. V rovince je umístěno 6 drah.

Fotbalové hřiště

Umělá plocha pro fotbal má rozměry 115 x 73 m, v ní je vyznačeno regulérní hřiště 105 x 68 m.

Po domluvě se správcem stadionu mohou organizovaní fotbalisté využít fotbalové hřiště s umělou travnatou plochou umístěné uvnitř tartanového okruhu.

Fotbalové hřiště je možno užívat pouze za poplatek. To neplatí pro školní výuku.

Správce stadionu Romana Šebrleho Ing. Jiří Černý
Mobilní telefon: +420 604 872 778
E-mail: zs@tslan.cz