SPRÁVA MĚSTSKÉ ZELENĚ

Středisko veřejné zeleně se zabývá péčí o městskou zeleň v majetku města Lanškroun. Staráme se o vzhled a provoz městských parků a zahrad a rekreačního areálu v oblasti Lanškrounských rybníků.
Provádíme běžnou údržbu, která zahrnuje:

  • sečení travnatých ploch, mulčování a sběr trávy
  • ořezávání a kácení stromů a keřů
  • štěpkování odpadní dřevní hmoty
  • úklid komunálního odpadu z travnatých ploch
  • hrabání listí
  • výsadbu a péči o květinové záhony
  • péči mobilní zeleň
  • sázení stromů, keřů a květin, pletí záhonů a další zahradnické práce

Stejné činnosti provádíme i pro jiné organizace a soukromé subjekty.