SPRÁVA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Úklid veřejných prostranství

Péče o čistotu veřejných prostranství spočívá v těchto činnostech:

  • zametání silnic a chodníků
  • čištění kanálových vpustí
  • svozu odpadkových košů rozmístěných po městě
  • úklidu autobusových zastávek
  • kontrole a údržbě mostů a lávek

Zametání vozovek probíhá strojově pomocí samosběrného vozidla Bucher a chodníků pomocí multikáry Tremo se zametací nástavbou. Úklid chodníků se provádí také ručním zametáním spolu s chemickou likvidací plevele.

Ostatní údržba

Provádíme drobné opravy komunikací, jako jsou:

  • řezání asfaltových povrchů
  • opravy živičnou směsí
  • betonování

Případným zájemcům můžeme zapůjčit dopravní zábrany nebo mobilní odpadkové koše.