VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, VÝŠKOVÉ PRÁCE

Základem činnosti střediska je provoz a údržba spravovaného veřejného osvětlení – výměna výbojek, poškozených svítidel, stožárů, krytů stožárů, odstraňování kabelových poruch, seřizování časů spínání a vypínání osvětlení, obnova nátěrů stožárů. Středisko rovněž zajišťuje údržbu, montáž a demontáž vánoční výzdoby města. Středisko se také vyjadřuje k veškerým projektům na nové veřejné osvětlení a světelnou dopravní signalizaci, k žádostem o výkopové práce z hlediska uložení a umístění veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace. Středisko využívá své volné kapacity také k práci pro jiné subjekty. K dispozici má vysokozdvižnou plošinu s dosahem 24 m.

Vysokozdvižnou plošinu lze použít pro různé účely. Plošina má maximální dosah do výšky 24 m, boční dosah 12 m, dosah pod úroveň terénu 4,5 m (lze využít při údržbě mostních konstrukcí apod.).

Kontakt

Vedoucí střediska
Mobilní telefon: +420 603 803 242
E-mail: dispecer@tslan.cz