Svoz směsného a bioodpadu v části ulice Hradební po dobu rekonstrukce polikliniky

11.05.2020 13:51:59

Prosíme vlastníky nemovitostí ve vyznačené části Hradební ulice, aby své popelnice pro svoz odpadu přistavovali na štěrkové podloží nad rodinný dům č. p. 271. 

Vyznačeno v situačním plánu.

Přílohy: