Svoz komunálního odpadu v ul. Na Valech po dobu uzavírky místní komunikace

23.10.2019 07:57:36

Prosíme občany, kteří přistavují své popelnice pro svoz komunálního a bioodpadu v místě plánované uzavírky, aby popelnice sváželi k ulicím Údolní, B. Němcové nebo ul. Opletalova.


Odkaz na uzavírku:  
https://www.lanskroun.eu/uplna-uzavirka-mistni-komunikace-v-ul-na-valech/d-13542

Děkujeme za pochopení.