Oprava vpusti v prostorách garáží na ulici Polní

12.04.2019 13:54:26

Ve dnech 17. a 18. dubna 2019 bude probíhat oprava vpusti. V těchto dnech nebude možnost vjezdu a výjezdu aut z garáží.


Týká se to majitelů těchto čísel garáží: 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352