Tukové popelnice jsou umístěny na 20 místech v Lanškrouně

12.04.2019 12:42:44

Tukové popelnice jsou umístěny na 20 místech v Lanškrouně

Od března letošního roku mohou lidé v Lanškrouně do 20 míst nosit použité oleje a tuky v předem určených pevných obalech. Podle novely zákona bude od ledna 2020 zajištění sběru použitých tuků pro obce povinné.

„Už žádné lití do dřezů a odpadů. Po dosmažení přepálený tuk slijete z pánve do PET lahve, uzavřete a odnesete do speciální plastové nádoby umístěné ve sběrném dvoře či hnízdě,“ říká místostarosta Miloš Smola.

Lidé většinou často mastné odpady splachují do toalet a vylévají do dřezů, přestože to zákon zakazuje. Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením.

Jakým způsobem se potravinářské oleje a tuky sbírají? 

Nejjednodušším způsobem je pro sběr použít obyčejnou uzavíratelnou PET lahev, kterou má každý doma. Výhodou je snadná manipulace a zamezí se znečištění nádoby a případnému rozlití oleje. Za nevhodné se považují nádoby skleněné. Sběr se netýká pouze olejů, ale i ztužených tuků, zbytků sádla, másla, palmového tuku apod. Do sběrné nádoby nepatří minerální motorové oleje, které se stále likvidují jako nebezpečný odpad.

 

Co se děje dál s vytříděnými potravinářskými oleji a tuky?

Z použitého potravinářského oleje se vyseparují tři složky. První část se používá na výrobu methylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se pak používají například v chemickém a gumárenském průmyslu. Další možností je využití odpadního tuku jako vstupní suroviny do tzv. kogenerační jednotky k výrobě elektřiny.

 

Rozmístění nádob v Lanškrouně:

Sběrný dvůr: ul. Nádražní 33 (2 kusy)

Sběrná hnízda: ul. Nerudova, ul. Rybniční, ul. Polní, sídl. Dvorské Lány, obec Dolní Třešňovec, ul. Krátká, ul. Janáčkova, ul. Mánesova, ul. Seifertova, ul. Vančurova III, Pivovarské náměstí, ul. 5. května, ul. Kežmarská, ul. Dobrovského, ul. Na Výsluní, ul. Na Větru, ul. Na Náhonu, ul. Na Valech
 

Přílohy: