Svoz bioodpadu v únoru a březnu 2019

24.01.2019 14:04:22

Na žádost vedení města má být proveden svoz bioodpadu v prvním týdnu v měsících únoru a březnu, pokud venkovní teplota nespadne pod bod mrazu.

Smysluplný vývoz bioodpadu lze uskutečnit poté, když rozmrzne obsah nádob natolik, aby mohly být zcela vyprázdněny. Při opakovaných pokusech o vyprázdnění dochází k poškození nádob vlivem zvýšené křehkosti plastu. Vývoz budeme plánovat podle vývoje počasí a včas zveřejníme předpokládaný termín vývozu bioodpadu.