Přerušení svozu bioodpadu v zimním období

27.11.2018 13:22:11

V zimním období (prosinec - březen) nebude probíhat svoz bioodpadu. 
V roce 2019 předpokládáme zahájení svozu opět každý týden v úterý a ve středu tj. od 2. dubna 2019.
Listí a větve ze zahrad mohou občané odvážet do sběrného dvora celoročně, tedy i v zimním období.