Informace k předávání a možnost pořízení kompostérů

07.08.2018 09:20:04

Předávání kompostérů se uskuteční v areálu Technických služeb, Nádražní 33, Lanškroun během měsíce srpna vždy ve čtvrtek (tj. 2.8., 9.8., 16.8., 23.8. a 30.8, 2018) od 15:00 do 17:00. Ve výjimečných případech lze předem dohodnout jiný termín předání.

Termíny předávání kompostérů budou rovněž oznámeny na internetových stránkách TSL a města. Nabídka kompostérů.

Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo. Zcela zbytečně utrácíme peníze za svoz, za uložení odpadu a potom do zahrádky kupujeme kompost v obchodech. Tím, že se biologický odpad zkompostuje a využije se přímo v místě svého vzniku, ušetří každý občan i město na svozu bioodpadu a za jeho uložení nemalé peníze, které následně může použít na jiné účely a občané zdarma získají kvalitní humus do své zahrádky.

Naše nabídka se týká celkem 800 ks kompostérů o velikostech 400, 800 a 1 200 litrů. Montáž kompostérů je velice jednoduchá stavebnice. Spojením dvou nebo tří základních sestav se získá kompostér o větším objemu – viz obrázky. Při předání každý obdrží rovněž návod k použití, kde je montáž názorně vysvětlena včetně nejlepšího způsobu, jak kompostovat.

Kompostéry budou v majetku Technických služeb Lanškroun, občanům budou propůjčeny na dobu pěti let po dobu udržitelnosti dotačního programu. Po uplynutí této doby budou kompostéry převedeny do majetku občanů. Za tímto účelem bude s každým zájemcem podepsána dohoda o zápůjčce. Podmínkou zapůjčení kompostéru je pobyt zájemce v Lanškrouně. Kompostér může být umístěn na pozemku žadatele v městě. Kompostéry budeme dodávat i firmám a bytovým družstvům.

Podle zkušeností se velikost kompostéru 800 litrů doporučuje na plochu zahrady asi 1000 – 1500 metrů čtverečných. Jde samozřejmě o hrubý průměr. Záleží na mnoha okolnostech - intenzitě sečení, v jaké fázi a jaká tráva se seče, jaké je složení bylin, jak velké jsou části odpadu do kompostéru ukládané, jestli se do kompostéru ukládá i jiný materiál než tráva apod. Rozkladný proces lze urychlit urychlovačem. Materiál v kompostu se slehává, takže úplně přesná kapacita bohužel nejde říci, trochu se to musí odhadnout podle konkrétních podmínek

Abychom mohli včas připravit smlouvy o zápůjčce, prosíme zájemce, aby nám oznámili svůj zájem o kompostér – jeho velikost, své jméno a bydliště.


Oznámení lze provést telefonicky na č. 465 321 072, 602 718 713 nebo e-mailem na adrese tslan@tslan.cz

Přílohy: