Změna místa svozu směsného a BIO odpadu v ulici T. G. Masaryka z důvodu rekonstrukce mostu

26.06.2018 07:20:58

Prosíme tímto majitelé domů v ulici T. G. Masaryka s číslem popisným 16, 17, 18 a 161, aby popelnice pro svoz směsného a BIO odpadu ve dnech od 2.7.2018 do 8.10.2018 dávali před most směrem do náměstí.

Děkujeme za spolupráci.