Pořízení kompostérů

25.05.2018 16:33:19

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů

Technické služby Lanškroun v červenci minulého roku využily vypsané dotační výzvy a vypracovaly žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR na pořízení kompostérů, která byla úspěšná. Rozhodnutí o tom padlo začátkem února. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku kompostérů a po uplynutí zákonných lhůt byla podepsána smlouva na jejich pořízení. Očekáváme tedy, že dodání bude na přelomu měsíce června a července. Občany, kteří mají zájem o získání plastových kompostérů, prosíme o oznámení informací uvedených na konci článku, abychom mohli včas připravit příslušné dokumenty. Po sepsání smlouvy o předání se kompostéry budou vydávat v sídle Technických služeb Lanškroun, Nádražní ul. 33. Bude vypsán termín předávání pravděpodobně dvakrát týdně v odpoledních hodinách. O přesných termínech vydávání kompostérů budeme včas informovat na internetových stránkách technických služeb a města, rovněž bude informace uvedena v Lanškrounských listech.

Používáním kompostérů všude tam, kde to je možné se sníží objem bioodpadů, které v současnosti ukládáme na kompostárně u soukromého subjektu. Vyprodukovaný kompost tak přispěje nejen k finanční úspoře na straně města, ale lze ho samozřejmě také využít na zahrádkách jako hnojivo.

Víme, že nejlepší termín pro pořízení kompostérů by byly jarní měsíce, avšak dotace byla vypsána tak, že při dodržení všech procesních lhůt nebylo možno uzavřít kupní smlouvu dříve než v polovině května.

Jedná se o dodávku 200 ks plastových kompostérů o objemu 400 litrů, 400 ks o objemu 800 litrů a 200 ks o objemu 1 200 litrů. Každý zájemce má možnost si vybrat velikost kompostéru, která odpovídá velikosti jeho pozemku a množství vyprodukovaného bioodpadu. Předání občanům bude zdarma, podmínkou je trvalé bydliště v Lanškrouně a navrácení popelnice na bioodpad, byla-li žadateli poskytnuta již dříve. Občané poté musejí případné kontrole prokázat používání kompostérů na příslušném pozemku po dobu následujících 5 let.

Rozměry nejmenších kompostérů o objemu 400 litrů jsou 72 x 72 x 83 cm (délka x šířka x výška). Spojováním těchto malých kompostérů vedle sebe se dosáhne celkového většího obsahu. Největší kompostér na 1 200 litrů má tak rozměry 198 x 72 x 83 cm.


Pořízení kompostérů 1200L