Frézování pařezů na městském hřbitově

22.03.2018 06:45:22

Koncem měsíce března 2018 a v průběhu měsíce dubna 2018, bude probíhat na hřbitově frézování pařezů nedávno pokácených stromů v sektoru C a sektoru III.

Prosíme nájemníky hrobových míst o zabezpečení věcí na hrobech, zvláště pak křehkých předmětů.

Děkujeme občanům za spolupráci.