Opakované poruchy veřejného osvětlení

19.01.2024 00:22:42

Vážení občané,

 

v posledních týdnech se radikálně navýšil počet poruch na veřejném osvětlení.

Jedná se bohužel o souběh několika faktorů, kterými jsou:

  1. Klimatické podmínky (silný vítr, mráz a následná obleva)
  2. Realizace výměny svítidel za úsporné LED lampy a následná potřeba technických úprav rozvaděčů
  3. Životnost podzemního el. vedení pro veřejné osvětlení

 

K výpadkům veřejného osvětlení dochází v různých lokalitách, některé jsou způsobené přepětím na vedení, a to z důvodu výměny starých svítidel za LED lampy, které mají větší odběr el. energie při spuštění.

V těchto lokalitách dochází tedy k přepětí při náběhu LED lamp do provozu a tím zafunguje jistič a celá síť vypadne.

Postupně navyšujeme kapacitu jističů v rozvodných skříních a tímto by měly být výpadky eliminovány.

 

Větší problém nám dělají klimatické podmínky, konkrétně vítr na ulici Lidická, kde následně dochází ke kolizi vedení veřejného osvětlení a el. rozvodů ČEZu.

Zde je jediným řešením vymístění nadzemních rozvodů veřejného osvětlení do země.

V aktuálních klimatických podmínkách to ale není možné a problematika bude řešena v jarních měsících.

 

Dále nám dělá problém střídání mrazivého počasí s oblevou (střídání teplot), které zapříčiňuje pohyby vedení v zemi a v kombinaci se stářích el. vedení vznikají poruchy.

Nejkritičtější je situace na ulici Dukelských hrdinů, kdy Technické služby Lanškroun již 14 dní odstraňují závadu za závadou.

Vždy se podaří vyřešit jedno kritické místo, opravit el. vedení, ale za několik hodin se projeví další problém v jiném místě.

 

Ve spolupráci s odbornou firmou se snažíme najít provizorní řešení, při kterém bude zachována alespoň částečná funkčnost veřejného osvětlení, tak aby bylo možné se na ulici bezpečně pohybovat.

Dle aktuálních informací by měla být situace stabilizována v týdnu od 22. 1. 2024, kdy je naplánováno přepojení kritických míst nadzemním vedením.

Město i ve spolupráci s Technickými službami Lanškroun do jarních měsíců nachystají investiční akci ,,Výměna zemního el. vedení veřejného osvětlení na ulici Dukelských hrdinů“ a jakmile to bude možné, budou práce zahájeny.

 

Velmi nám situace mrzí, navíc v zimním období, které je kritické.

 

Aktuálně děláme vše pro odstranění závad.

Budeme rádi, když se v případě výpadku obrátíte na zástupce Technických služeb Lanškroun, kteří provozní problémy řeší.

 

Telefon pro hlášení případných poruch je +420 603 803 240.

 

Velmi se omlouváme za ztížené podmínky a děkujeme za Vaši trpělivost.


Technické služby Lanškroun, s.r.o.