Stavební a demoliční odpady budou přebírány za úplatu

16.12.2022 13:13:42

Informace pro občany města Lanškroun – nový systém nakládání se stavebním a demoličním odpadem od 01.01.2023.


Dne 01.01.2023 vejde v účinnost nová Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která výrazně mění systém nakládání se stavebním a demoličním odpadem pro nepodnikající fyzické osoby. Od tohoto data nelze na sběrném dvoře Technických služeb Lanškroun s.r.o. bezplatně tyto druhy odpadů předávat. Stavební a demoliční odpady budou od tohoto data přebírány pouze za úplatu, dle platného ceníku Technických služeb Lanškroun s.r.o., který je zveřejněn na jejich webových stránkách https://www.tslan.cz/cenik-sluzeb


Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí