Jak správně likvidovat léky v Lanškrouně?

10.05.2022 15:31:59

Jak správně likvidovat léky v Lanškrouně?

Žádáme občany, aby nepoužitá léčiva, injekce, atd. odevzdávali v lékárnách.

 

Jak správně likvidovat léky v Lanškrouně?

 

Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.

V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.

Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně (dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech). Obsluha sběrného dvora (ul. Nádražní 33) léčiva nepřevezme!

 

Každá lékárna je povinna od vás nepoužité léky převzít. Některé lékárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva sama odevzdat.