Ukončení svozu bioodpadu

23.11.2021 08:11:54

Poslední svoz bioodpadu bude probíhat v 47. týdnu.  
Od 48. týdne se již svoz bioodpadu nebude provádět.