Změna při převzetí nebezpečného odpadu - azbest, eternit

13.05.2021 08:10:02

Nebezpečný odpad azbest, eternit je nutné vozit na sběrný dvůr jen v obalech (různé pytle - plast, juta ...).
Nezabalený odpad nesmí obsluha sběrného dvora převzít.
Platnost:  od 14. května 2021