Volejte od 6 do 14.30 hod 602 718 713


Sběrné hnízdo Krátká

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy

Sběrné hnízdo Olbrachtova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy

Sběrné hnízdo Nádražní

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Horova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Marie Majerová

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy

Sběrné hnízdo Janáčkova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Bohuslava Martinů

Zde odebíráme: Plasty Sklo

Sběrné hnízdo Dobrovského

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Dukelských hrdinů

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Kollarova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Hradební

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Pivovarské náměstí

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Mánesova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy

Sběrné hnízdo Seifertova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy

Sběrné hnízdo Vančurova

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy

Sběrné hnízdo Kežmarská

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Sokolská

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Čapkova

Zde odebíráme: Plasty Sklo

Sběrné hnízdo Koupaliště

Zde odebíráme: Plasty Sklo

Sběrné hnízdo Dolní Třešňovec

Zde odebíráme: Sklo

Sběrné hnízdo Třešňovecká

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Náměstí J. M. Marků

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo

Sběrné hnízdo Na výsluní

Zde odebíráme: Sklo

Sběrné místo Nerudova

Otevírací doba:
Po: 8:30 - 11:00 ; 12:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy Textil

Sběrné místo T. G. Masaryka

Otevírací doba:
Út: 8:30 - 11:00 ; 12:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy Textil

Sběrné místo Polní

Otevírací doba:
St: 8:30 - 11:00 ; 12:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy Textil

Sběrné místo Dvorské Lány

Otevírací doba:
Čt: 8:30 - 11:00 ; 12:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy Textil

Sběrné místo Dolní Třešňovec

Otevírací doba:
Pá: 8:30 - 11:00 ; 12:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy Textil

Centrální sběrný dvůr Nádražní

Sběrný dvůr bere i DŘEVO.

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:30 - 11:30, 12 - 17h
So: 8:00 - 12:00

Tel.: +420 465 321 072, +420 602 718 713

Slouží k odběru odpadů od občanů Lanškrouna. Odběr odpadů je podmíněn předložením žetonu, kterou občanovi (plátci poplatku) vydá Městský úřad v Lanškrouně.

Podnikatelé využívají pouze centrální sběrný dvůr.

Zde odebíráme: Plasty Papír Sklo Kovy Elektro Textil

Legenda:

Malý Sběrné hnízdo (kontejnery na tříděný odpad) Kontejner střední Sběrné místo Kontejner velký Sběrný dvůr

Otevírací doba 

 

 

Dispečink - správa (objednávání služeb)

 • letní období (březen 2016 až říjen) 

    pondělí - pátek: 6:00 - 10:30 hod., 11:00 - 14:30 hod.

 • zimní období (listopad až březen)

    pondělí - pátek: 7:00 - 11:30 hod., 12:00 - 15:30 hod.

Sběrný dvůr 

   pondělí - pátek: 7:30 - 11:30 hod., 12:00 - 17:00 hod.

   sobota: 8:00 - 12:00 hod.

Sběrná místa

Sběrná místa jsou otevřena vždy jeden den v týdnu na konkrétním místě.

Provozní doba: duben - listopad, je závislá na povětrnostních podmínkách

Provoz sběrných míst:

pondělí - pátek: 8:30 - 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

 

sobota: 8:00 - 12:00 hod.

Pondělí ul. Nerudova

Úterý ul. T. G. Masaryka

Středa ul. Polní

Čtvrtek – ul. Dvorská

Pátek Dolní Třešňovec

Sobota

ul. Nerudova (29.4., 3.6., 8.7., 12.8., 16.9., 21.10., 25.11.)

– ul. T. G. Masaryka (1.4., 6.5., 10.6., 15.7., 19.8., 23.9.)

– ul. Polní (8.4., 13.5., 17.6., 22.7., 26.8., 30.9., 4.11.)

– ul. Dvorská (15.4., 20.5., 24.6., 29.7., 2.9., 7.10.,11.11.)

– Dolní Třešňovec (22.4., 27.5., 1.7., 5.8., 9.9., 14.10., 18.11.)
 

Sběrná místa a sběrný dvůr

Slouží k odběru odpadů od občanů Lanškrouna. Podnikatelé využívají pouze sběrný dvůr v sídle technických služeb na ulici Nádražní 33.

Začátek a konec otevření sběrných míst závisí na počasí, to znamená, že sběrná místa budou otevřena od dubna do listopadu pouze v případě přijatelného počasí. V období, kdy jsou sběrná místa uzavřena, lze v případě potřeby výše uvedené odpady odložit od 7:30 do 17:oo hod. od pondělí do pátku a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. za stejných podmínek v AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB v ulici NÁDRAŽNÍ č. 33.

PRO OBČANY LANŠKROUNA – DRŽITELE ŽETONŮ

1) Bezplatný odběr pouze na sběrných místech:

PAPÍR A KARTON - čistý, nezamaštěný, bez obsahu průklepového papíru a bez folie z umělé hmoty. Nepatří sem papírové pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, tetrapakové obaly apod.

VLNITÁ LEPENKA - krabice, prosíme, sešlápnutím zmenšit jejich objem

SKLO - prázdné lahve a sklenice bez keramiky a porcelánu, třídíme zvlášť barevné a bílé do jednotlivých kontejnerů. Tabulové sklo patří do barevného skla. Sklo s drátěnou vložkou a autoskla patří do směsného komunálního odpadu.

KOVY - třídit železné a neželezné kovy.

PLASTY + TETRAPAK - nádoby od nápojů, pracích a mycích prostředků a potravin, kelímky od potravin, plastové folie, plastové nákupní tašky, přepravky od nápojů apod. Nádoby musí být prázdné a čisté. Láhve neuzavírat a sešlápnout pro zmenšení objemu. Tetrapak obaly vypláchnout a sešlápnout. Neuvedené plasty, například podlahové krytiny, bakelit, znečištěné folie patří do zbytkového odpadu.

BIOODPAD - drny, listí, tráva, rostliny bez přísad. Větve a klestí svázané v otepích. Kořeny a pařezy zvlášť. Ostříhané růže, pokud jsou stonky zelené přímo do bioodpadu, staré zdřevnatělé zvláště pro drcení.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - v přiměřeném množství na osobu celofán, keramika, porcelán, sklo s drátěnou vložkou a autoskla, matrace apod.

2) Bezplatný odběr pouze na centrálním sběrném dvoře:

VELKOOBJEMNÉ ODPADY - nábytek, koberce, lino, pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, špinavé folie, atd.

ELEKTROODPADY A ZBYTKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ - veškeré kompletní elektrospotřebiče vyčištěné a bez náplní (bez fritovacího oleje, sáčků s prachem atd.)

NEBEZPEČNÉ ODPADY

 • suché baterie (primární články)
 • nerozbitné rtuťové výbojky, zářivky, úsporné žárovky
  - olověné akumulátory
  - rtuťové teploměry - nerozbité
  - oleje, olejové filtry, nádoby na oleje
  - zbytky ředidel a nátěrových hmot
  - zbytky prostředků pro chemickou ochranu proti plevelům a škůdcům
  - výrobky domácí spotřební chemie
 • prázdné plechové a plastové obaly od barev a olejů

Další možnosti k uložení nebezpečných odpadů:
- primární suché články (monočlánky) lze odevzdat v prodejnách s příslušným elektrozbožím a v kontejnerech umístěných spolu s kontejnery na separovaný odpad
- vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat v prodejnách elektro
- prošlé a nespotřebované léky odevzdávejte v lékárnách

3) Ukládání odpadů za poplatek pouze na centrálním sběrném dvoře:

Odběr netříděného odpadu, ze kterého lze vytřídit minimálně sklo, plasty a papír se platí poplatkem - dle ceníku provozovatele

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD - suť, okna, trámy, beton, cihly, malta, kámen za stavební kolečko, přívěsný vozík, přistavený kontejner - dle ceníku provozovatele

ZEMINA - odděleně z důvodu dalšího použití za stavební kolečko, přívěsný vozík, přistavený kontejner - dle ceníku provozovatele

ETERNIT, AZBEST, ASFALTOVÁ LEPENKA - za stavební kolečko, přívěsný vozík, přistavený kontejner - dle ceníku provozovatele

POŠKOZENÝ NEBO NEKOMPLETNÍ ELEKTROODPAD
- chladící a mrazící zařízení - poplatek dle aktuálního ceníku provozovatele
- televizor, monitor, počítač - poplatek dle aktuálního ceníku provozovatele

PNEUMATIKY
- z osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů

Ostatní výše neuvedené odpady je možné odkládat na sběrném dvoře za úhradu dle aktuálního ceníku provozovatele.

PRO PODNIKATELE

Podnikatelé využívají pouze sběrný dvůr v sídle technických služeb na ulici Nádražní 33.

Likvidace větších množství odpadů včetně výkopových zemin a stavební suti zajišťují Technické služby Lanškroun, s.r.o. na základě objednávky za ceny dle platného ceníku, který je k dispozici v TS.

Další možnosti k uložení nebezpečných odpadů:

 • Primární suché články (monočlánky) lze odevzdat v prodejnách s elektrozbožím a v kontejnerech umístěných spolu s kontejnery na separovaný odpad.
 • Prošlé a nespotřebované léky lze odevzdat v lékárnách na náměstí J. M.Marků.

Sankce

Porušení povinností daných Vyhláškou o hospodaření s komunálním odpadem a Zákonem o odpadech fyzickou osobou nepodnikající postihuje obec v přenesené působnosti pokutou až do výše 20.000,-Kč.

Za porušení povinností se počítá i například uložení domovního odpadu mimo vyjmenovaná místa, tzn. vedle popelových nádob, kontejnerů na separovaný odpad, na veřejné prostranství, před vstupní vrata sběrných dvorů, skládky apod. Fyzické nebo právnické osobě oprávněné k podnikání uloží obec v přenesené působnosti za porušení povinnosti dané Zákonem o odpadech pokutu do výše až 300 000 Kč.